سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوماجاره ماشین عروس مشهدفروش اسانسهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …

انتقاد صادقی از صداوسیما بابت بی‌توجهی به این تیم