آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …کالیبراسیون و تعمیرات و فروش تجهیزات …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

قاضی زاده هاشمی: آخرین امید هواداران عصبانی مجلس است