اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پارامتر دوازدهم: صلاح ملک خویش خسروان دانند آقای رونالدو