اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کویت دومین قربانی نوجوانان ایران در راه قهرمانی