کارت سبز؛ حمایت استقلالی ها از هوادار کودک این تیم