اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهدوی کیا: در این دو بازی متوجه نقاط ضعفمان شدیم