مس رفسنجان مغلوب شیمیدر شد/ لیگ برتر بسکتبال؛ مس کرمان از سد کاله گذشت

مس رفسنجان مغلوب شیمیدر شد/ لیگ برتر بسکتبال؛ مس کرمان از سد کاله گذشت