اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سامان در همه جای زمین هست؛/ هیچکس قدر قدوس را ندانست!