اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بارانی: فکر میکردیم زودتر به این پیروزی دست پیدا کنیم