کارالودر کمرشکنارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …تعمیر پرینتر در محلهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …

ماشین‌سازی یا مدعیان برای ما تفاوتی ندارند؛/ سینگ: حرف‌های زیادی برای گفتن داریم