اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درویش: برنامه‌ریزی کرده‌اند تیم خاص را قهرمان کنند