کارمند پاره وقت و تمام وقتارایه دهنده مواد شیمیایی فرآیند …آموزشگاه زبان عربی شرق تهرانطراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …

مصدومیت مهدی ترابی در حین بازی در لیگ قطر