بیانی: استقلال با فرهاد مجیدی قهرمان می شود

بیانی: استقلال با فرهاد مجیدی قهرمان می شود