اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین مدال براى ایران، روئینگ سنگین وزن زنان نقره ای شد