قرعه کشی مرحله یک شانزدهم جام حذفی برگزار شد

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم جام حذفی برگزار شد