اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر ساپینتو اخراج نمیشد شرایط بازی فرق میکرد