ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرآگهی کاغذ هیت سیل (حرارتی) وکلدسیل …دستگاه بسته بندیتسمه حمل بار

استقلال با جذب استراماچونی از پرداخت غرامت رها می‌شد؟