اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کلوپ: دیگر نمی‌توانیم پالاس را 0-7 ببریم