جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …اخذ تضمینی اقامت اروپاصایع روشنایی و مبلمان شهری نور …تحصیل رایگان در دوره کارشناسی به …