اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیاده شدن مسئولان و بازیکنان تیم ملی از هواپیما