رقابت دهان‌های گشاد با میانگین هر بازی 1.5 گل  / در لیگ فوتبال ایران هم باران نمی‌بارد 

رقابت دهان‌های گشاد با میانگین هر بازی 1.5 گل  / در لیگ فوتبال ایران هم باران نمی‌بارد