برابر بنفیکا حذف شده بودیم/ آرائوخو: هدف بارسا باید قهرمانی در لیگ اروپا باشد

برابر بنفیکا حذف شده بودیم/ آرائوخو: هدف بارسا باید قهرمانی در لیگ اروپا باشد