اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیحات نماینده پرسپولیس خوزستان در مورد مناقشه