اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مظاهری: فقط برنامه های مورایس را در زمین پیاده کردیم