اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شیری: هیچ تیمی سپاهان را اینطور تحت فشار نذاشته بود