کریمی می‌توانست یکی از سه فوتبالیست برتر دنیا باشد