باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …مسکن آدرسفروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | …تعمیر مانیتور

ایشان چند روز در منزل استراحت خواهد کرد؛ / پزشک: خطری سلامتی قلعه نویی را تهدید نمی کند