اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

به صلیب کشیده شدن قهرمان / تکلیف پرسپولیس همین امروز مشخص می‌شود