آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارستولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …خریدار ضایعات کامپیوتریموسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطی

خاطره طنز فیروز کریمی از شکارچی بودن پدرش