اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاس گل زیبای طارمی روی گل سوم پورتو برابر براگا