پس از باخت برابر المپیاکوس؛/ آرتتا: خوشحالم صعود کردیم اما خوب نبودیم