اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رسولی: چهل امیرانی ۰/۵ امتیاز تا فینال فاصله داشت