اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیح درویش درباره بیانه نویسی های مکرر