آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …داکت اسپلیت و اسپیلتهمساده ها راهی اسان برای مدیریت …ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …

شجاع کم برای تیم زحمت نکشید و امیدوارم مشکلش حل شود/ سیدجلال: نباید انرژی تیم صرف مسائل حاشیه‌ای شود