اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هدفم را روی این مهم گذاشتم؛/ آزادی: می‌خواهم آقای گل شوم