اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه عجیب افشاریان به محمدحسین میثاقی!