اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قول ساپینتو برای برگزاری یک نشست خبری