اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حداقل باید دو بار دروازه سپاهان را باز می‌کردیم