مراسم بزرگداشت روز خلبان قبل از دیدار پرسپولیس و تراکتور