اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در مورد سقف بودجه باشگاه‌ها در آینده صحبت خواهد شد