جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش ماینرفروش کارت گرافیک

این سوال که استقلالی ام یا پرسپولیسی بی معنی است