اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ستاره اینتر به میلان بازیکن پیشنهاد داد!