اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فتاحی: مشکلی روی گل اول سپاهان نبود