عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTپخش عمده اسپیکردستگاه تسمه کش

صحبت های لطیفی پس از پیروزی چوکا مقابل آرمان گهر