پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …کاراگاه خصوصیلدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …تجهیزات نقشه برداری ومهندسی

گفتگو با داگلاس کاستا پس از بازگشت نزد قهرمانان اروپا