گفتگو با ناظم الشریعه بعد از برد تیم ملی فوتسال مقابل آمریکا