آماده باش به لک برابر نفت آبادان

آماده باش به لک برابر نفت آبادان