اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرجی:2تا جام‌خودمان گرفتیم سومی هم با ماشین‌می‌آید