مشکل خروجی گزینه جدید فولاد برای سفر به برزیل / سیرجانی‌ها قید صابر کاظمی را زدند؟

مشکل خروجی گزینه جدید فولاد برای سفر به برزیل / سیرجانی‌ها قید صابر کاظمی را زدند؟