استخدام و دعوت به همکاری در یک …کسب درامدباگوشینمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …ست لباس زوجین

شروع مسیر مربیگری آندو تیموریان ؛ با صبر و حوصله و برنامه